Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

KHU 5 NÊN CÓ THÀNH PHỐ MANG TÊN CỤ

Mình chưa đọc được một công
trình nào nghiên cứu thật sâu sắc và toàn diện, những thay đổi triệt để của xã
hội miền Bắc, sau cuộc cải cách ruộng đất. Một cuộc cách mạng đúng nghĩa đen, các
giá trị sống truyền lưu từ hàng trăm đời của người nông dân, chỉ vài năm của
cuộc cách mạng đó, đã bị đảo ngược xáo trộn toàn bộ. Di hại đến tận bây giờ
chưa thể cân bằng trở lại.


Những năm từ 75 đến 79, cuộc
cách mạng thứ hai với hai tác giả chính, Đỗ Mười ở miền Nam và Mười Hương ở
miền Bắc và đối tượng của nó là các nhà tư sản công-thương. Mục đích nhắm tới,
giống hệt cuộc cách mạng đầu.


Cải cách ruộng đất, chỉ nghe
qua lời kể lại. Cải tạo tư sản, chứng kiến tận mắt. Tan tác và xác xơ. Người
làm leo lên ngồi cùng bàn ông bà chủ.


Khu Năm bình yên trước sóng
gió, vì có Cụ che chắn.


Không kịp thắp nhang. Tận đáy
lòng xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Cụ, Võ Chí Công.