Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

HẬU CÙ CON
Thử theo dõi kịch bản Beo xáng
tác sau đây đúng với thực tế bi nhiêu phần trăm nghen.Di lý ra Hà Nội bằng xe bít
bùng ba ngày. Xuất cưỡi máy bay chỉ cho tội nhân hiền ngoan.


Nhập kho hết 4 tháng mở tòa
xử. Sẽ có màn chửi tục (tức là đụ mẹ đụ cha, chứ không phải chửi sang trọng ), có thể có cả chi tiết đạp
vành móng ngựa, giống  linh mục Nguyễn
Văn Lý. Kết thúc màn chính này, Cù đếm kiến 
từ 2 treo đến 8 ngồi. Tại sao Beo để khoảng cách xa thế, ấy là vì tùy
thái độ tại tòa.


Có học (các học vị làm bằng chứng), nhưng sử dụng
trình độ học thức thì chán quá.


Đao to búa lớn, đại ngôn, đầu voi đuôi chuột, công
thần (ỷ dựa công đức các phụ huynh), ăn nói bỗ bã, vô lễ, lý lẽ giáo
điều (trong các đơn từ), bù lu bù loa... Thiếu chuẩn mực thực tiễn...


Chiểu theo nhận xét của một bạn
học
(*)Cù con gửi cho Beo trên đây, thì Cù khoái ngồi hơn treo. Theo thứ tự thẩm
thiếc này nọ, dăm vài lần xử, y án. Và ngồi nửa án,  bắt chước Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung
sắp tới đây, kiến chăn chưa kịp béo, đã được về.


Chính quyền không xếp Cù vào
hàng có mưu đồ chính trị, mà chỉ là thần kinh chính trị. Nếu chịu khó giả nai
tại tòa thì chỉ 2 treo.


Vì là kịch bản của Beo, nên
Beo không thuê luật sư. Một hề đã quá đủ, nhân đôi tác dụng ngược, có khi 8++
chứ không chỉ 8.


Hải ngoại


Tiếc quá là tiếc khi Dép Cao
đã rớt đài chức dân bảo bên Mỹ, bù lại vẫn còn em Sanchết  cùng các loại hội loại ủy đồng thanh gào thét.
Khản cổ kiếm nước uống chứ vẫn đúng ngày đúng giờ, Cù mới được ra. Màn này tuy
cũ rích vì diễn rất nhiều lần, hết ăn khách từ lâu, nhưng vẫn là màn vui nhất
trong toàn vở.


Báo chí


Sau mẩu tin riêng mỗi mình
mình có giống hệt nhau gần một ngày, thì hôm sau lại đồng loạt photocopy thông
cáo báo chí của công an. Xong dồi tắt cả hình lẫn tiếng đợi đến ngày tòa xử. Ào
lên một hai ngày nữa xong dồi, lại tắt luôn.


Báo chí tiếng Việt hải ngoại kiên
cường hơn, nhai nhải ngày đêm. Uh, mà không nói mấy chuyện ấy thì còn cóc khô
gì để  khai sáng dân chủ cho dân chúng cuốc nội nữa.


Quần chúng


Hôm qua, có một đoàn nhân dân
tự phát, chung phường với Cù con, đến úy lạo và thanh kìu công an.


Hiện Beo đang chat với 7 cửa
sổ trên màn hình. 5 quen biết 2 không, tất cả ở Hà Nội. Cả 7 đều đồng tình với
việc nhập kho Cù con.


Chuyện này Beo chưa từng thấy. Ăn ở thế nào để ra nông nỗi
thế!


* Không phải bạn học