Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Ôi, Vatican!


1. Xin lỗi dân tộc Việt Nam về những hành động sai lầm của Giáo hội Công giáo La Mã và những tín đồ Công giáo trong hai thế kỷ vừa qua, đặc biệt là trong những thời kỳ đô hộ của thực dân Pháp và dưới chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm. Giáo hoàng tiền nhiệm, John Paul II, đã xin lỗi nhiều quốc gia ngoại trừ Việt Nam, tuy rằng những bằng chứng lịch sử về tội ác của Giáo hội Công giáo của Ngài ở Việt Nam là không thể phủ bác.  


2. Bồi thường thỏa đáng cho những nạn nhân chiến tranh trong những thời kỳ chiếm thuộc địa của Pháp và dưới chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm vì chính Vatican của Ngài đã dẫn đường mở lối và tích cực ủng hộ cả hai. Một trong những tín đồ của Ngài, Giám mục Pháp Puginier, đã thú nhận dứt khoát trong một tài liệu lịch sử là “Nếu không có những linh mục và giáo dân Việt Nam thì người Pháp ở Việt Nam cũng như những con cua đã bị bẻ gãy hết càng.”


3. Hãy hoàn trả cho dân Việt Nam nhiều đất đai và tài sản mà giáo hội Công giáo đã chiếm hữu dựa vào quyền lực của chính quyền thực dân Pháp và chính phủ Ngô Đình Diệm.


4. Hãy hoàn trả cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam những Chùa đã bị chiếm hữu theo chủ trương biến đổi Chùa thành nhà thờ như Chúa Báo Thiên đã trở thành nhà thờ lớn Hà-Nội, Chùa Lá Vằng đã trở thành nhà thờ La Vang, một Chùa rất cổ đã trở thành nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn.


5. Hãy giáo dục giới linh mục Việt Nam và những tín đồ từ bỏ niềm tin ô nhục “Thà mất nước chứ chẳng thà mất Chúa”, niềm tin đã biến họ trở thành những tay sai của ngoại bang đồng thời phản bội dân tộc và nền văn hóa của chúng tôi.


6. Hãy ra lệnh cho giới linh mục Việt Nam xưng tội và chấm dứt mọi sách nhiễu tình dục đối với trẻ con và phụ nữ như đã từng xảy ra trong nhiều quốc gia khác.


7. Hãy giáo dục những tín đồ Công giáo chấm dứt thái độ sai lầm, theo tín lý và kiêu căng trong niềm tin là những người phi Công giáo thì xấu và những tín ngưỡng cổ truyền, nhân bản của dân tộc chúng tôi là không chính thống.


8. Hãy dạy dỗ giới linh mục và tín đồ Công giáo tôn trọng nhân quyền, đặc biệt trong những lãnh vực sau:


-Chấm dứt thói bắt buộc những người trong tín ngưỡng khác phải từ bỏ niềm tin tôn giáo của họ và phải cải đạo để được phép kết hôn với một người Công giáo.


-Hãy chấm dứt thói dụ những người sắp chết và/hoặc những người già bệnh tật cải đạo vào Công giáo trong khi họ ở trong tình trạng không sáng suốt hoặc trong khi họ không có thân nhân ở bên.


-Hãy chấm dứt những hoạt động từ thiện dùng tiền và thực phẩm/thuốc men để cải đạo những người nghèo và cô nhi vào Công giáo.


9. Hãy hủy bỏ ngay sự phong thánh hấp tấp cho 117 người Việt Nam và ngoại quốc chết trong nước tôi trong hai thế kỷ qua. Những bằng chứng và hồ sơ lịch sử đã chứng minh rõ ràng là họ bị kết án tử hình bởi Triều Đình vì họ đã phản bội quốc gia và/hoặc đã có những hoạt động tình báo cho những lực lượng xâm lăng Pháp. Những bằng chứng cũng đã chứng tỏ rằng họ không phải là những “thánh tử đạo” mà Vatican đã ngụy tạo lên để thúc đẩy những tín đồ Công giáo Việt Nam đi vào con đường phản bội quốc gia để được phong thánh.


Trên đây là  một bản lưu truyền trên mạng 9 điều kiện  để Vatican được đặt đại sứ tại VN, và nó được cho là của thầy chùa Thích Chơn Tế.


Thật chất, phía VN chỉ đưa ra hai điều kiện. Một là phải xin lỗi những việc Giáo hội đã làm trong quá khứ với dân tộc Việt. Hai, Giáo hội phải tôn trọng luật pháp VN.


Thoạt nghe thì điều kiện thứ hai  khá đơn giản và quá hợp lý. Nhưng với lịch sử đạo thiên chúa tại Việt Nam và nhất là vận vào tình hình cụ thể hiện nay, thì đây là điều giáng rất mạnh vào niềm kiêu hãnh của một số  người theo công giáo. Tôn trọng luật pháp đồng nghĩa với, muốn bổ nhiệm chức sắc phải hiệp thông với chính quyền và, mọi cuộc đòi đất đòi cát đều vi phạm điều răn của…POP.


Điều một thì POP đã thực hiện xong. Trong một bài giáo huấn mà ngay sau đó vài giờ, TGM Ngô Quang Kiệt đệ đơn từ chức. Điều hai, cũng đang được POP thực thi khá nghiêm chỉnh khi bổ nhiệm TGM phó. Ông Kiệt đã bị buộc quay về VN để làm cuộc bàn giao trước khi nghỉ, khi đang chữa căn bệnh mất ngủ do trái múi giờ tại Roma.


Tại sao Vatican nhún mình hết cỡ như thế trước Việt nam? tại sao Vatican thèm muốn Việt nam hết cỡ như thế?


Vì con chiên Việt cuồng tín hiếm có, tức là chăn dắt sẽ dễ nhất.


Nghe, mà đắng chát!