Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

xã hội, có hăm mốt chữ xã hội...

Người chấp bút các diễn văn của Obama trẻ măng. Chấp bút cho Clinton là nguyên tốp, trong đó có một phụ nữ gốc Việt. Sang thời Bush, vẫn thấy bà làm trong nhà trắng với vai trò phiên dịch tiếng Việt mỗi khi tổng thống tiếp đoàn Việt nam, dù ngữ âm lẫn ngữ pháp của bà khá Mỹ.


Fidel nói không bao giờ cần giấy, khẩu hình, khẩu khí tuyệt vời dù chả biết cụ í nói gì, ăn nhau khâu đẹp giai.


Các xếp nhà ta, đến thăm đâu thì cơ sở nơi đó soạn diễn văn, trình duyệt rồi đợi đến ngày giờ, nghe các cụ đọc lại. Thế nên, có chuyện thật chăm phần chăm, cụ Đọc đọc cho cả đảng bộ thành phố to đoành ghi ghi chép chép chăm chăm chú chú  bài viết của một chú bét tỹ  dưới ban tuyên giáo.


Thiên báo kín 2 trang khổ A3 này ra đời khi tớ đang đi cai nghiện internet trong rừng Yosemite. Biết nó hai trang vì thấy bloggers nói thế chứ cả cơ quan 8 tầng lầu, duy 2 chỗ không đặt mua báo giấy là phòng tớ và hội trường. Mở mạng đọc trên vietnamnet, hình như tất tật báo nào cũng đăng thì phải, hết khổ đầu, không hiểu gì. Chết thật, mới ở bển  có 2 tuần mà đã quên gần hết tiếng Việt. Lẩn mẩn kiểm tra xem mình bị mất trí hẳn hay chưa. Riêng lời nói đầu, đếm đi đếm lại bốn lần thì ra đáp số đúng, có 21 chữ xã hội cả thảy.


Hãy dũng cảm mở bất cứ tập nào trong Hồ Chí Minh toàn tập ra mà xem,  ngắn gọn, cụ thể, lời lẽ nôm na mách qué với tầng lớp này nhưng ẩn sau nó một lớp ngữ nghĩa sâu hơn, cho tầng lớp khác nếu muốn quan tâm chung vấn đề.


Cách thức của việc tuyên truyền chắc không thuộc phạm trù đạo đức nên không thấy đưa vào cuộc vận động học tập đạo đức tư tưởng ông cụ.