Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

DƯƠNG CẨU MANG THÔNG ĐIỆP GÌ SANG VNThằng khốn ấy đòi hỏi như sau:
Biển đông trong đường lưỡi bò là của Trung quốc. Việt nam phải chấm dứt ngay các hành động quấy rối.
Trung quốc sẽ đáp trả tất cả các hành động mang tính kích động quốc tế về tình hình biển đông của Việt nam. Việt kiện Trung quốc cũng sẽ kiện ngược lại và TQ hiện có đầy đủ các dữ liệu pháp lý để chứng minh T-H sa là lãnh thổ của TQ.
Việt nam không được phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp song phương mà cả hai bên cùng vun đắp xây dựng 20 năm nay.
Trên Facebook Beo đã dự đoán, phải ít nhất dăm vài phiên trao đổi tầm cao cấp nữa, tình hình may ra mới có biến chuyển.
Hiện Việt vẫn kiên trì sách lược đang thực hiện và cương quyết không lùi một bước nào trên tất cả các trận địa ngoại giao, biển, đất liền...
P/S: Dương bảo, nếu có thương thảo gì thì thương thảo với...Mỹ chứ không phải Việt.