Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

MỘT CUỘC CHƠI... KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP

COPY CỦA CHỊ HẬU KHẢO CỔ


Cuốn sách này là một cuộc chơi của những người đàn bà, Chúng tôi, có thể khác nhau nhiều thứ nhưng có chung một điểm: bản thân không tự coi đây như một "tác phẩm văn học" mà là những chia sẻ với bạn bè trên mạng, nay hiện diện ở một hình thức khác: sách in. Chỉ là chuyện vụn vặt đời thường thôi nhưng là những điều mà chúng tôi và nhiều người đàn bà khác quan tâm.
Với đàn bà, được chia sẻ đã là hạnh phúc.

BEO HỒNG - DONA ĐỖ NGỌC - HẬU KHẢO CỔ (LỜI TRÍCH Ở BÌA 4)
Tuy nhiên cuốn sách này đã không được cấp giấy phép xuất bản, trừ khi... bỏ một tác giả. Hai tác giả còn lại, ko bàn luận và ở những địa điểm, thời điểm khác nhau, đều SAY NO! LÀM NGƯỜI AI LÀM THẾ!
Vì thế, những người đàn bà vẫn tiếp tục cuộc chơi vui vẻ của mình. CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP, NHỈ !