Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

CHAT SEX

Chúng tớ biết tỏng tòng tong đằng ấy muốn gì nhá.

Cảnh báo: Làm ơn đừng sờ bóp- liếm láp- ấy ấy... khi vào trong bảo tàng (tại New York) này nhé.
Sex nghệ thuật,  nghệ thuật sex, nghệ sex thuật, thuật nghệ sex...dùng trật tự nào cũng đúng với bức tranh này.

Thuốc bổ mắt....

và thuốc bổ...qua đằng mồm.