Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

THÁNG BA ĐÀN BÀ ĐI BIỂN- tiếp

4
Biến cố HD-981 có làm chính phủ thay đổi đường lối ngoại giao  với Trung Quốc. 
Chắc chắn không. Trừ khi có chiến tranh, nhưng chiến tranh chắc chắn không thể xảy ra.
Đường biên giới dài dằng dặc, nghiệt ngã như số phận dân tộc này góp một phần không nhỏ trong thực tế khi xây dựng đường lối ngoại giao với TQ. 
Nếu là bạn, bạn chọn cách nào: Mềm mỏng nhưng cứng rắn (ngầm) hay đối đầu để xung đột liên miên?
Thể nào cũng có bạn hỏi dẫn chứng cứng rắn ngầm. 
Không cứng rắn thì trang bị soái hạm (chữ của báo Tiền phong not Beo), mua máy bay, đóng tàu lớn cho cảnh sát biển ...làm gì ?. Cũng đừng quên, Việt nam hiện nay nằm trong top 25 nước có tiềm lực quân sự mạnh nhất thế giới.
Và, nếu không cứng rắn, sự kiện HD 981 có xảy ra?
5.
Nếu đánh nhau với Tàu liệu sẽ có những nước nào giúp mình. Có đúng là đường lối ngoại giao lâu nay đã khiến cho VN không có bạn?
Có một điều phải nằm lòng,  mục đích chiến tranh bây giờ không phải như xưa.
Trước đây, khi các chế độ xã hội đang hoàn thiện, các nước liên minh với nhau để bảo vệ lý tưởng chính trị của mình. Còn thời điểm lịch sử này, đánh nhau chỉ với lý do duy nhất làm giàu mà thôi.
Việc Nga ko nhúng vào tranh chấp biển Đông là dẫn chứng rõ ràng. Lãng mạn nhất cũng đừng mơ Putin bỏ tiền bảo vệ cộng sản.
Chính trị thế giới, ai chẳng là bạn của nhau. Quan trọng khi có biến, ai chung thuyền với ai. Từ EU già nua đến rồng phượng châu Á, đương nhiên sẽ đứng thuyền nào có lợi kinh tế cho họ.
Và như thế, ngoài Mỹ đứng trung gian đã coi như một sự ủng hộ, bạn nghĩ các nước chọn Tàu hay chúng ta. 

(Về sự đúng – sai trong đường lối ngoại giao Việt, Beo sẽ trả lời entry sau, Hòa Bình nhé).