Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

Không còm, dứt khoát không cho còm


Tác giả mẩu tin trên bi giờ đương là nhà báo rất nhớn của tờ báo cũng rất nhớn


Còn mấy mẩu tương tự của một số nhà nhớn khác, rảnh sẽ post