Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

KHỎA THÂN: TÂY VÀ TA- 2


Các bạn có biết những khác biệt lớn nhất giữa hai bức hình này là ở điểm nào  không?