Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

NĂM SINH CỦA ÔNG THỨ TRƯỞNG HAY LÀ TRÒ ĐẤU ĐÁ CŨ MỐC

*** Bác Trần Đại Quang này
học khoa ngoại ngữ  khi vào trường công an năm 72. Thuở ấy, hệ phổ thông miền bắc học
có 10 năm.


3 năm sau ra trường, bác tiếp
tục đi học tại nước ngoài  dưới danh nghĩa người của bộ Ngoại thương. Rắc rối
chuyện  năm sinh tháng đẻ bắt đầu từ lý
do nguyên tắc nghiệp vụ bình thường của chuyến đi học này, tổ chức tăng tuổi bác sớm 6 năm khi làm
danh sách đoàn, chắc là cho khác với  bác
Quang, công an.


Tận năm  2000, bác vẫn nghĩ quá đơn giản về cái năm
sinh của mình cho đến khi  tổ chức yêu
cầu chỉnh sửa
trên các văn bằng chứng chỉ
cho thống nhất năm sinh.
Cũng lại chính tổ chức, từ năm ấy đã xác nhận hồ sơ gốc vào
ngành công an của bác, sinh năm 56. Nên biết, lý lịch vào ngành công an, sưu
tra ngược đến 3 đời. Việc chỉnh sửa lý lịch để đi  làm
ngoại tuyến
như bác Quang, sẽ rất hài hước nếu quy thành âm mưu trẻ hóa kéo
dài tuổi làm quan vì nếu thế, bộ công an phải có đến vài ngàn ông Bụng To. Bác này may, vì tên còn được giữ nguyên chứ ối bác, mụ vợ
nghiễm nhiên có được 2 , 3 lão chồng khác nhau, cùng một  lúc.


Tất cả những bằng chứng thế
giới mạng trưng lên mấy ngày nay về  tuổi
tác gian lận của bác Quang  với hy vọng như big bang trước thềm đại hội, kỳ thật
nó đã được Ban tổ chức Trung ương Đảng kết luận dứt khoát từ tháng 4 năm 2006: 1956,
không phải 1950.


*** Vỉa hè chộn rộn chuyện
nhân sự. Bất cứ ai manh nha bị đồn đoán thế chân bác nọ chú kia y như rằng, chúng
dân thể nào cũng có chuyện mốc xì mốc xét 
để ngửi. Beo có lần nói với bác Nguyễn Chí Vịnh anh là vị Bụng To đầu tiên của chính phủ 2011 vì bị oánh
sớm nhất, cả năm trước đại hội, xém bị ăn mắng tội tiếp mồm cho bọn phản động. Hồi
tối anhô bác Quang, hỏi ủa anh sắp lên
thay ông Một nhát hả
, bác mắng câu y chang. Phản động mà có cả bản photo lý lịch của anh, em đang muốn làm phản động thế gần
chết đây.


Oánh đã đời từ lần đại hội
trước không ăn thua, ôm giữ tài liệu kỳ đại hội này oánh lại, cũng phải khâm
phục bọn phản động của các bác ấy, về sự kiên nhẫn.


Còn tiếp