Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

CHẾT NGU- KÌ CUỐI

***
Vậy, Việt nam hiện nay phải bắt đầu từ đâu để được coi là quốc gia tự do như…Tây.
Không phải từ dăm ba chục người lếch thếch ôm lá cờ của quốc gia không tồn tại đã 39 năm đi hô hào dưới trời mưa tuyết. Hay dăm ba cái đài báo mà hiệu quả tệ nay hơn chỗ chém gió vỉa hè.
Không phải từ số người tương đương trong nước, bằng những biện pháp đấu tranh nửa lưu manh nửa thảm hại, khiến chính người thụ hưởng phải vác chổi ra nện cho mấy nhát.
Và, không phải từ chính phủ đương quyền. Có lật ba đời chế độ cộng sản đi, thì nhân quyền Việt dứt khóat vẫn không thể cải thiện.
***
Beo đi qua hơn 40 quốc gia. Lưu trú  nơi ngắn nhất 3 ngày (Argentina) và dài nhất là Mỹ. Trừ Đông Timor, tất cả các nước ASEAN Beo đều đến nhiều lần và ở nguyên tháng.
Một so sánh mang tính tuyệt đối, Việt nam là quốc gia dân chúng bất  chấp luật pháp nhất. Nhất chứ không phải bậc nhất, để có quốc gia tương đương.
Beo có cần phải chứng minh nhận định của mình ?
Một cuốn sách hot bán qua mạng. Hàng lọat công dân hạng nhất kĩ sư bác sĩ kể cả luật sư…công khai danh tánh, công khai chỉ dẫn nhau cách ăn cắp. Báo chí thản nhiên  xâm phạm đời tư, vu khống bịa đặt và thản nhiên gỡ bài, coi luật rừng đó ngang lời xin lỗi đính chính theo luật pháp.
Hàng ngày hàng giờ, thị thành hay nông thôn, cứ bước ra cửa bạn rất dễ dàng vấp ngay phải  hành động bất chấp luật pháp từ chính những người - bắt buộc phải hiểu biết luật pháp- như thế.
Việt nam hiện nay, cần một chính phủ với bàn tay sắt, chính phủ ấy cần tồn tại hàng chục năm và hơn nữa, để buộc rèn dân chúng vào khuôn phép của một trật tự xã hội văn minh. Thóat dần khỏi lối sống làng xã, nay thêm phần biến thái bởi ảnh hưởng của xã hội hiện đại ngòai Việt.
Trật tự xã hội ấy là nền móng để nhân quyền phát triển. Nói nôm na, phú quý mới sinh lễ nghĩa được vậy.
Đòi tự do dân chủ từ chính phủ cầm quyền, là tiến trình ngược với thực trạng.
***
Nước Mỹ góp mặt trong những nhân vật đầu tiên viết ra bản tuyên ngôn nhân quyền của UN năm 48. 40 năm sau, 1988, họ mới chính thức tham gia vào công ước quan trọng bậc nhất của thế giới.
Bạn hãy bỏ ra 10 phút đọc hết bản tuyên ngôn và hình dung 29/30 điều ấy khi thực thi trên đất nước Việt, những chuyện gì sẽ xảy ra. Beo thì nghĩ: dân chủ chỉ dùng để tự do đứng đái giữa đường.
(Làm sao để thay được chính phủ hiện nay bằng chính phủ có bàn tay sắt,  từ từ Beo nghĩ tiếp)